Active Elektro AS

El-kontroll for landbruk

Årlig rammes dessverre mange gårdsbruk av branntilløp. Unngå skade på dyr og lengre driftsstans ved å utføre godkjent el-kontroll av ditt gårdsbruk.

De fleste forsikringsselskap gir store rabatter etter en godkjent el-kontroll, når alle viktige avvik er lukket. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.

El-kontroll i landbruksbygg er regulert av forskrifter fra myndigheter og sikkerhetsforskrifter fra forsikringsselskaper. Dette notatet gir en oversikt over hvilke krav som gjelder for ulike typer landbruksbygg, og bakgrunn for krav.

I Mattilsynets holdforskrifter for husdyr er det hjemlet krav om el-kontroll i husdyrbygg hvert tredje år. Forskriften setter imidlertid kun krav om at det skal være en «faglig kontroll» og Mattilsynet definerer dette som tilsyn fra Det lokale el-tilsyn og kontroller etter NEK-standard av fagperson.

Kontrollen skal gjennomføres hvert tredje år av kontrollører som er sertifisert i henhold til NEK 405-3 med tillegg B landbrukskontroll og NEK 405-1 termografi i driftsbygninger med:

  • alle med næringsrettet husdyrhold (uavhengig av antall dyr)
  • varmluftstørke
  • andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 10 millioner kroner

I tillegg skal gårdens bolighus kontrolleres, og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen.

For gårdsbruk som ikke kommer opp til nevnte grenseverdier i kulepunktene over, stilles det krav om el-kontroll etter boligstandard (NEK 405-2) hvert femte år. ( Gjelder for gårdsbruk uten drift )

 

Kontakt Elkontrollør Inge Halvorsen
ih@activeel.no Tlf: 404 75 634 for ett uforpliktende tilbud.