Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Elektrotermografi

Elektrotermografering er et velegnet hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid, særlig der hvor feil kan medføre omfattende avbrudd og fare for personskader. De fleste feil ved elektriske anlegg utvikler seg over tid og medfører temperaturøkning som i verste fall vil kunne starte en brann.

Termografering benyttes ofte ved kontroll av sikringsskap, vifter i landbruk og lokalisering av varmekabler.

Ved termografering vil temperaturøkninger på komponenter kunne avdekkes i en tidlig fase, slik at skader og avbrudd kan unngås.

Kontakt Elkontrollør Inge Halvorsen ih@activeel.no Tlf: 404 75 634 for ett uforpliktende tilbud.

/share/mime/48/pdf.png Visning termografering
(visning-termografering.pdf, 813kB)